Front-Packer

Optimální řešení pro urovnání, utužení a přípravu lehkých i těžkých půd po orbě 

Speciální profil kruhů (patent HE-VA) je vhodný pro veškeré typy půd. Díky speciálním krůhům s 30° vrcholem je docíleno efektivního rozdrcení hrud. Pracovní kola se vyznačují vysokou hmotností a proto jsou ideální, pro použití v předseťové přípravě půdy. S odstupem jednotlivých pracovních kruhů 150 - 165 mm je zpracována půda do optimální hloubky pro následné setí. Speciální profil všech packer kruhů HE-VA zvýší drobící efekt a vytvoří ideální předseťové lůžko se stabilní hloubkou. Nedochází tak k nevyrovnanému vzchazení zasetých porostů. Mezi válci jsou čistící řetězy. Robustní rámová konstrukce se samonaváděním a vlečným bodem vpředu.

HE-VA Front-Packer jsou osazeny 700 mm, 800 mm nebo 900 mm kruhy jednoho rozměru na hřídeli - nebo v kombinaci dvou různých velikostí kruhů na jedné hřídeli. Dva různé průměry kruhů na jednom stroji zajistí rovnoměrné utužení. 

 • S 700 mm a 800 mm kruhy jsou vhodné pro lehké, středně těžké a těžké půdy . Velmi dobrého efektu dosahují na základě poměru mezi hmotností a průměrem kruhů. 
 • 900 mm extra těžké kruhy jsou vhodné k rozdružení hrud zejména na extrémně těžkých půdách . Tento typ lze rovněž použít i pro lehčí půdy, potřebujeme-li vyšší utužení. 
 • Multi-kruhy jsou kombinací dvou rozdílných průměrů, přičemž velké kruhy jsou uloženy ve středu pracovního záběru a menší jsou vsazeny do krajů. Vzhledem k tomu, že mezi koly traktoru a pod nimi dochází k rozdílnému utužení půdy, je rozdílem průměru tento tlak vyrovnán. Tím je docíleno nejen rovnoměrné hloubkové zpracování půdy, ale i její rovnoměrné prokypření. Tato kombinace je vhodná zejména pro předseťovou přípravu pro traktory vybavené dvojmontáží kol.
 • Front Packer je možné dovybavit pružným smykem nebo kultivátorovými pery
 • Front-Packer umožňuje kombinovat jak úpravu a rovnání půdy tak tak setí v jednom přejezdu
 • Možnost varianty Front-Packer TWIN = dvě odstupňované řady kruhů k dosažení jednotnějšího povrchu na různých typech půd
 • Čelní-Packer je pevný v záběrech 1,5 m, 1,65 m, 2,6 m, 3,0 m a 4,0 m a hydraulicky sklopný pro záběry 4,0 m, 5,0 m a 6,0 m.  Veškeré Packer válce jsou vybaveny řetězovými stěrkami mezi jednotlivými kruhy. 

Pro kvalitní urovnání je možné vybavit 3 nebo 4 m pružným smykem Front-Packer o záběru 1,5 / 1,65 m. Front-Packer zajistí rozrušení a prokypření půdy mezi koly traktoru a pružný smyk urovná povrch v celé pracovní šířce. Tato kombinace je vhodná zejména pro traktory s dvojmontáží a 3 a 4m secí stroje.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Ing. Jaroslav Dolejš

Prodej strojů

 • kontakt tel.: 724 437 685
 • dolejs@agrafa.com

Ing. Michal Eichler

Prodej strojů a obloukových hal

 • kontakt tel.: 601 573 149
 • eichler@agrafa.com
kontakty